"Tell me about yourself" luôn là câu hỏi đầu tiên nhà tuyển dụng dùng để trao đổi với ứng viên khi phỏng vấn. Chọn lựa cách mở đầu thật hòan hảo cho c...

833 lượt xem

Tiếng Anh trở thành điều kiện thiết yếu giúp người lao động có được công việc và cơ hội hòa nhập với thế giới. Tuy nhiên, hiện nay một bộ phận không n...

805 lượt xem

Phần lớn người đi làm học tiếng Anh để có thể giao tiếp tốt phục vụ cho công việc. Đối tượng lao động này nên sử dụng cách tự học tiếng Anh phù hợp vớ...

975 lượt xem

Với những cách ghi nhớ từ vựng được chia sẻ trong các phần trước, có lẽ việc học Anh văn đối với bạn cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cách ...

950 lượt xem

Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu qua phương pháp liên tưởng để học từ vựng, đây là cách đơn giản và dễ áp dụng. Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp n...

1792 lượt xem

Chúc mừng bạn đã đến với phần 2 của loạt bài. Tìm đọc đến đây chứng tỏ bạn rất quyết tâm học giỏi tiếng Anh. Đó là điều kiện cần thiết nhất! Sau khi b...

830 lượt xem

Bạn tin mình có thể ghi nhớ từ vựng chỉ sau một lần đọc không? Nếu bạn đang gặp rắc rối với việc học ngoại ngữ, có lẽ bạn cho rằng tôi nói nhảm? Nhưng...

847 lượt xem

Phỏng vấn xin việc bằng Tiếng Anh trở thành trở ngại lớn đối với nhiều người. Một vài gợi ý cho 7 câu hỏi thường gặp trong buổi phỏng vấn xin việc bằn...

886 lượt xem

ABOUT YOUR EDUCATIONAL BACKGROUND 1. Related Words and Expressions: Các từ và thành ngữ liên quan: Polytechnics [,pɔli'tekniks] (n): trường Bách Khoa,...

928 lượt xem

ABOUT WORK EXPERIENCE 1. Related words and expressions: Các từ và thành ngữ liên quan: Department [di'pa:tmənt]: phòng, khoa Finance department [fainæ...

853 lượt xem

ABOUT ACHIEVEMENT 1. Các từ và thành ngữ liên quan: Achievement [ə'tʃi : vmənt]: thành tựu, thành quả Advanced [əd'va : nst]: tiến bộ, tiên tiến Excel...

1400 lượt xem

ABOUT YOUR PERSONALITY 1. Related Words and Expresssions: Các từ và thành ngữ liên quan: Personality [,p3 : sə'næləti] (n): tính cách Introverted ['in...

940 lượt xem

Hầu hết, rắc rối nhất trong việc học tiếng anh là phần liên quan đến từ vựng. Vậy làm sao chúng ta có thể nhớ một số lượng từ như mình mong muốn? Và l...

1033 lượt xem

Hiển thị tin 0 - 13 trong tổng số 13