Chuyện thành bại hay được mất phụ thuộc rất lớn vào thái độ sống của mỗi chúng ta. Sau đây là 10 thái độ bạn nên từ bỏ nếu bạn muốn trở thành một ngườ...

587 lượt xem

Khó có doanh nghiệp nào đạt được 100% hiệu suất làm việc mỗi ngày. Ngoài những nhân viên lơ đễnh, chính cách quản lý thiếu hiệu quả của bạn cũng có th...

645 lượt xem

Hiển thị tin 0 - 2 trong tổng số 2