viec-lam-tay-trai viec-lam-tay-trai
Kéo để điều chỉnh vị trí ảnh bìa
550 lượt xem
Công ty TNHH sản xuất thương mại Star Vina
Người liên hệ: Trung Hải
Email: starvina.office@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 08.38254971
Quy mô công ty: 10 đến 20 người
Là nhà sản xuất và cung cấp Vật liệu xây dựng.Khách hàng: Đại lý vật liệu xây dựng và công trình.Mục tiêu chiến lược : Trở thành nhà bán lẻ tốt nhất .Mục tiêu phát triển : Tập Đoàn kinh doanh Vật liệu xây dựng tốt...

Là nhà sản xuất và cung cấp Vật liệu xây dựng.

Khách hàng: Đại lý vật liệu xây dựng và công trình.

Mục tiêu chiến lược : Trở thành nhà bán lẻ tốt nhất .

Mục tiêu phát triển : Tập Đoàn kinh doanh Vật liệu xây dựng tốt nhất.

Các vị trí đang tuyển dụng