viec-lam-tay-trai viec-lam-tay-trai
Kéo để điều chỉnh vị trí ảnh bìa
1074 lượt xem
Phần mềm quản lý bán hàng Suno.vn
Người liên hệ: Huỳnh Hữu Duy Vũ
Email: tuyendung@suno.vn
Điện thoại liên hệ: 0932620932
Quy mô công ty: 50 đến 100 người
Với phần mềm Suno, bạn sẽ quản lý cửa hàng, quản lý hàng tồn kho, đối tác cung cấp, báo cáo phân tích trong một hệ thống đơn giản. Để quản lý kho hàng và sản phẩm hiệu quả, bạn cần khai báo hàng hóa, nhập số lượng, giá vốn, ...

Với phần mềm Suno, bạn sẽ quản lý cửa hàng, quản lý hàng tồn kho, đối tác cung cấp, báo cáo phân tích trong một hệ thống đơn giản. Để quản lý kho hàng và sản phẩm hiệu quả, bạn cần khai báo hàng hóa, nhập số lượng, giá vốn, giá bán và phân loại sản phẩm theo danh mục, chủng loại…Bên cạnh đó, bạn có thể đặt hàng và quản lý thông tin đặt hàng ngay trong hệ thống quản trị của Suno.

Các vị trí đang tuyển dụng