Liên hệ: Vinh Phan

ĐT: 0949262579


Giá: 500.000 đ

Loại: Dịch vụ

Tĩnh, thành: TP HCM

DỊCH VỤ KẾ TOÁN BIZ LINK
Đội ngũ kế toán trên 15 năm kinh nghiệm uy tín, bảo mật, chuyên nghiệp
- Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu
- Báo cáo thuế tháng, quí
- Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp quí, năm
- Báo cáo quyết toán thuế năm 
- Báo cáo thuế thu nhập cá nhân quí, năm
- Lập rỡ rối hệ thống sổ sách cho doanh nghiệp
- Đăng ký bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiềm thất nghiệp
- Đăng ký lao động cho doanh nghiệp 2 kỳ trong năm
- Đại diện cho doanh nghiệp làm việc trực tiếp với cơ quan thuế 
- Đăng ký ngân hang, nộp thuế điện tử 
Giá dịch vụ trọn gói từ 300.000 , tuỳ loại hình doanh nghiệp 
Liên hệ : VINH 0949262579
phucvinhphan@gmail.com

www.camnangdoanhnghiep.vn
www.thanhlapdoanhnghiep.com.vn