Liên hệ: Quang

ĐT: 0984304030


Giá: 1.650.000 đ

Loại: Điện thoại di động

Tĩnh, thành: Cần Thơ

Máy đẹp leng keng. 99,9%