Liên hệ: An Huynh

ĐT: 0932390027


Giá: 500.000 đ

Loại: Sưu tầm, Game, Sở thích khác

Tĩnh, thành: Bà Rịa - Vũng Tàu

Tượng gỗ hoàn đan. Thơm. Trưng bày ô tô

Tình trạng: Đã sử dụng