Việc làm tay trái
Giáo dục / Dạy kèm
- 06/12/2016 lúc 23:38, - Giáo dục / Dạy kèm
Chọn dịch vụ
300,000 VND

Công việc tôi có thể làm

Nhận dạy kèm tiếng Nga cho cá nhân sắp sang học hoặc làm (hơn 10 năm kinh nghiệm học tập và giảng dạy tại Lb Nga).
by nahphna
1
Lượt dùng