Việc làm tay trái
CNTT - Lâp trình / fix bugs
- 28/05/2015 lúc 10:57, - CNTT - Lâp trình / fix bugs
Chọn dịch vụ
0 VND

Công việc tôi có thể làm

Thật không thể tin được. Bạn sẽ được training lập trình iphone miễn phí.

- Địa điểm training tại công ty BSP. Website: http://bsp.vn

- Thời gian: các ngày 2-3-4-5-6 , bắt đầu từ 9h tới 12h.

- Nội dung: Các bạn sẽ được traning với các nội dung đúc kết từ những dự án thực tế.

by hungvu1611
1
Lượt dùng