Việc làm tay trái
CNTT - Lâp trình / fix bugs
- 06/01/2015 lúc 19:48, - CNTT - Lâp trình / fix bugs
Chọn dịch vụ
1,000,000 VND

Công việc tôi có thể làm

Chuyên fix bugs chương trình iOS vào cuối tuần thứ 7 và chủ nhật. Làm việc ở quận 1,3,5.
by hungvu1611
1
Lượt dùng