Thông tin cá nhân

Trình độ chuyên môn

Kỹ năng

Kinh nghiệm làm việc

Không bắt buộc, nhưng bạn nên điền đầy đủ thông tin về công việc của bạn

Học vấn

Không bắt buộc, nhưng bạn nên điền đầy đủ thông tin bạn đã học gì ở trường học

Thông tin tham khảo

Mục tiêu nghề nghiệp

Một số mẫu resume cung cấp bởi bsp.vn

Tên resume
Ngày khởi tạo
Chức năng