Programming language: C#

Fresher
TechStorm
Address: 407a Hậu Giang, P11, Q6
salary: 3 ~ 7  triệu 681 lượt xem
Skills:

Android

Node.JS

iOS Swift

Android developer
TDC Mobile
Address: 118 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
salary: 7 ~ 10  triệu 824 lượt xem
Skill:

Android

Lập trình C#
Công ty TNHH T.T Technologies
Address: 1395 Đường 3, tháng 2, P.16, Q.11
salary: 7 ~ 10  triệu 895 lượt xem
Skill:

C#

Category IT