807 lượt xem
Công ty tnhh tin học và thương mại Đại Trần Gia
Người liên hệ: Ms Hoa
Email: hoale@daitrangia.com.vn
Điện thoại liên hệ: 835261094-01203322339
Quy mô công ty: 20 đến 50 người
Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin...

Hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Các vị trí đang tuyển dụng

Tìm việc làm