QA/Tester
Nexle Corporation
Address: 42/53 Nguyễn Minh Hoàng, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Salary: Thương lượng 1073 lượt xem